Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo naši žádost a na základě paragrafu 25 a paragrafu 27 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a v souladu se zákonem č.500/2004Sb.. správní řád, rozhodlo, že jsme splnili podmínky a v roce 2012 nám udělilo akreditaci vzdělávací instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Tím jsme způsobilí k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.