Šance umět pomoci

Vzdělávací pogram Šance Umět Pomoci je pro pedagogické pracovníky.

Cílem programu bylo umožnit učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga a všem pedagogickým pracovníkům, prakticky si nacvičit řádné postupy poskytování první pomoci.

"Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu."

J. A. Komenský

Vzhledem k dlouholetému působení pracovního týmu ve vzdělávání, máme osobní zkušenost s nejistotou a často i strachem a obavami z poskytování první pomoci.

Učitelé se bojí okamžiku, kdy to budou oni, kdo musí první pomoc poskytnout. Pociťují strach ze selhání pramenící z nedostatku praktických zkušeností.

Co, kdy a jak správně vyhodnotit a také udělat.

„Dokázal/a bych zachránit život?“

A přitom se denně každý pedagogický pracovník může dostat do situace, kdy bude potřeba první pomoc poskytnout.

Náš vzdělávací program je svým pojetím ucelený a ryze praktický. Provede učitele krok za krokem krizovou situací. Je zaměřen na osvojení praktických dovedností a správných postupů první pomoci.