ELF akreditovaný vzdělávací program

V roce 2011 nám byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace k provádění vzdělávacího programu Efektivní Laskavý Facilitátor a vydávání osvědčení o jeho absolvování.

Vzdělávací program pro učitele je zaměřen velmi prakticky na efektivní komunikaci mezi žáky a učitelem.

Součástí programu je ukázková vyučovací hodina s náslechem učitele v reálném prostředí jeho třídy, beseda žáků s učitelem a analýza ukázkové hodiny.