Labyrint světa a ráj srdce

Multimediální edukační projekt Labyrint světa a ráj srdce vycházel z myšlenek Jana Amose Komenského a byl zaměřen na oblast prevence proti rasismu a xenofobii. Představil dětem kulturní tradice jiných etnik, pomohl jim nalézt společné prvky procházející kulturou všech národů.

Náš projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Realizace projektu otevřela velký prostor a umožnila nám pracovat s celospolečenskými tématy současného světa. Zvláště s tématy mezilidské nesnášenlivosti.

Cílem projektu bylo zprostředkovat dětem zábavnou, hravou a svým pojetím unikátní formou některé z národů, které s námi žijí v naší republice, především ve Středočeském kraji. Seznámit děti s jejich kulturou, jazykem, sociálními vztahy v rodině…

Projekt byl rozdělen do tří věkových skupin :

 • 3 – 6 let
 • 7 – 11 let
 • 12 – 15 let

Začátkem roku 2012 se rozjel do škol ve Středočeském kraji.

 • S čím se potýkají děti i dospělí, rozhodnou-li se žít v cizí zemi?
 • Jak vnímáme lidi, kteří hovoří jiným jazykem a liší se od nás třeba i vzhledem?
 • Co všechno může vzniknout na základě nedorozumění a nerespektování?
 • Co můžeme udělat pro to, abychom dokázali žít společně?
 • Tyto a další otázky prochází programem a děti na ně hledají odpovědi.

Multimediální vzdělávací program je na 90 minut, jeho součástí je

 • DVD záznam
 • pracovní scénář programu
 • Metodika pro učitele

Program svým pojetím nabízí učiteli mnohem více, především různé možnosti časové i obsahové variability.

Dětem pomáhá zamýšlet se, hledat a nalézat společné radosti i starosti vlastní všem dětem na celém světě.

Pilotním ověřením programu prošlo 292 dětí.

Partnerské školy

 • Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč
 • Mateřská škola Hostouň
 • Základní škola a mateřská škola Chraštice
 • Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno

Myšlenkou celého tohoto snažení byla podpora vzájemné tolerance a pochopení v soužití rozdílných kultur a v neposlední řadě vysvětlení a práce s pojmy xenofobie a rasismu přiměřeně k věkovému rozdělení skupin, pro které byl projekt určen.