Mezinárodní konference

Mezinárodní konference projektu Labyrint světa a ráj srdce

Ve⁠ středu 20. června 2012 se⁠ sešli hosté z celé ČR, ale i⁠ ze⁠ zahraničí, aby se⁠ společně zúčastnili závěrečné konference multimediálního edukačního projektu „Labyrint světa a⁠ Ráj srdce“, který realizovalo naše občanské sdružení Šance Udělat Trochu Radosti.

Téměř 50 účastníků konference se⁠ podrobně seznámilo s obsahem i⁠ průběhem tohoto projektu, který vycházel z myšlenek Jana Amose Komenského a⁠ byl zaměřen především na⁠ oblast prevence rasismu a⁠ xenofobie.

Cílem projektu bylo vytvoření multimediálního výukového programu, který představí dětem od⁠ mateřské školy až⁠ po⁠ žáky II. stupně ZŠ kulturní tradice jiných etnik a⁠ pomůže jim nalézt společné prvky procházející kulturou všech národů. Toto téma je aktuální zejména v poslední době, kdy se⁠ v českých školách setkáváme se⁠ stále vyšším počtem žáků – cizinců z nejrůznějších zemí celého světa.

Vytvořené programy byly pilotně ověřeny s dětmi ve 4 partnerských školách ve⁠ Středočeském kraji a⁠ doplněny metodikou pro učitele. A⁠ právě s těmito výstupy se⁠ seznámili účastníci konference v Chrašticích.

Kromě ZŠ a⁠ MŠ Chraštice byly dalšími partnerskými školami ještě Masarykova jubilejní ZŠ Hřebeč, MŠ Hostouň a⁠ Základní škola praktická, Základní škola speciální a⁠ Mateřská škola speciální Kladno.

Součástí konference byla i⁠ výstava fotografií a⁠ materiálů z průběhu celého projektu, projekce ukázek z vytvořených multimediálních filmů, diskuze o⁠ dané problematice i⁠ semináře a⁠ workshopy, vedené pedagogickými odborníky.

Zajímavým doplňkem tématu konference byla ochutnávka jídel z kuchyní jiných národností a⁠ etnik.